top of page

Reparacions en les famoses TERRASSES

Referències Legals: Capítol III del Títol V del llibre 5è del Codi Civil de Catalunya (CCC.); Llei 5/2015. “Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal”.


Qui no ha sentit alguna vegada el comentari “Qui ha de pagar això?” en una Comunitat de veïns, sobretot això passa, i molt, quan estem parlant d’ una terrassa.


Quan es tracta d’una terrassa que, a primera vista, ja es veu que és comunitària, com per exemple a la que tenen accés tots els veïns ja sigui per estendre roba o per altres funcions ,no hi ha confusió per part dels comuners ja que comprenen que com que és un espai comú on hi pot accedir tothom la despesa correspon a tota la comunitat afectada, per tant “hem de pagar tots”.


El problema el trobem quan es tracta d’una terrassa d’algun pis o local , en concret , les conegudes com “d’ús exclusiu”, és a dir, les que només les gaudeix una sola entitat i/o els propietaris de la mateixa. Normalment al tenir-hi accés només un propietari, assimilen aquest fet a que es responsabilitat seva el cost de la reparació o intervenció a fer.


La terrassa sigui quin sigui l’ ús, forma part del tancament de la comunitat i es considera un element comú (553-41 C.C.C). Un cop aclarida la real titularitat cal tenir en compte que les despeses de manteniment i de conservació (netejar-la, pintar les parets que l’envolten, etc..) en el cas que sigui d’ús exclusiu van a càrrec del propietari que la gaudeix (553-43-2 C.C.C). Però quan estem parlant d’una reparació per defecte constructiu o estructural originari o sobrevingut, el responsable de la reparació sempre és la comunitat de veïns i la reparació a fer haurà d’anar a càrrec de tots els comuners. (553-43-3 C.C.C).


Per exemple: Si una terrassa d’ús exclusiu provoca d’anys a través de filtracions d’aigua per causes estructurals o vicis de construcció, la Comunitat és la responsable; però si una terrassa provoca d’anys per culpa d’un embús provocat per la brutícia acumulada en l’embornal o es filtra aigua per uns forats que ha fet el titular per instal·lar algun mobiliari o aparell, la responsabilitat dels danys i de la reparació a fer aniran a càrrec del titular que gaudeix d’ella.


ADAM NÚÑEZ RECASENS.


DIPLOMAT EN E.P.U PROPIETAT HORITZONAL.


NÚÑEZIMMOBLES

3 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page