top of page

Reparacions en les famoses TERRASSES

Referències Legals: Capítol III del Títol V del llibre 5è del Codi Civil de Catalunya (CCC.); Llei 5/2015. “Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal”.


Qui no ha sentit alguna vegada el comentari “Qui ha de pagar això?” en una Comunitat de veïns, sobretot això passa, i molt, quan estem parlant d’ una terrassa.


Quan es tracta d’una terrassa que, a primera vista, ja es veu que és comunitària, com per exemple a la que tenen accés tots els veïns ja sigui per estendre roba o per altres funcions ,no hi ha confusió per part dels comuners ja que comprenen que com que és un espai comú on hi pot accedir tothom la despesa correspon a tota la comunitat afectada, per tant “hem de pagar tots”.


El problema el trobem quan es tracta d’una terrassa d’algun pis o local , en concret , les conegudes com “d’ús exclusiu”, és a dir, les que només les gaudeix una sola entitat i/o els propietaris de la mateixa. Normalment al tenir-hi accés només un propietari, assimilen aquest fet a que es responsabilitat seva el cost de la reparació o intervenció a fer.


La terrassa sigui quin sigui l’ ús, forma part del tancament de la comunitat i es considera un element comú (553-41 C.C.C). Un cop aclarida la real titularitat cal tenir en compte que les despeses de manteniment i de conservació (netejar-la, pintar les parets que l’envolten, etc..) en el cas que sigui d’ús exclusiu van a càrrec del propietari que la gaudeix (553-43-2 C.C.C). Però quan estem parlant d’una reparació per defecte constructiu o estructural originari o sobrevingut, el responsable de la reparació sempre és la comunitat de veïns i la reparació a fer haurà d’anar a càrrec de tots els comuners. (553-43-3 C.C.C).


Per exemple: Si una terrassa d’ús exclusiu provoca d’anys a través de filtracions d’aigua per causes estructurals o vicis de construcció, la Comunitat és la responsable; però si una terrassa provoca d’anys per culpa d’un embús provocat per la brutícia acumulada en l’embornal o es filtra aigua per uns forats que ha fet el titular per instal·lar algun mobiliari o aparell, la responsabilitat dels danys i de la reparació a fer aniran a càrrec del titular que gaudeix d’ella.


ADAM NÚÑEZ RECASENS.


DIPLOMAT EN E.P.U PROPIETAT HORITZONAL.


NÚÑEZIMMOBLES

4 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Alteración de la fachada por el local comercial

La jurisprudencia señala un criterio flexible para resolver la problemática sobre la alteración de la fachada por el local comercial, permitiendo dichas obras aunque debe ajustarse a los requisitos y

Comments


bottom of page