top of page

LA MOROSITAT I LA FALTA DE RECURSOS ECONÒMICS EN LES COMUNITATS

Referències Legals: Capítol III del Títol V del llibre 5è del Codi Civil de Catalunya (CCC.); Llei 5/2015. “Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal”.


Avui en dia ens trobem en un època on la falta de pagament dels rebuts comunitaris per part dels comuners està, lamentablement, en l’ordre del dia. No entrarem a discutir si la majoria dels casos és per falta de recursos econòmics o per plaer.


Alguns veïns, davant aquesta situació d’impagament d’un altre veí, raonen de forma equivocada, és a dir, creuen que la manera correcta per afrontar aquesta situació és impedir que el que té un deute NO faci l’ús dels elements o serveis comuns (no deixarem que utilitzi l’ ascensor per exemple).


L’Article 553-42 del C.C.C ja ens diu que “ l’ús i gaudi dels elements comuns correspon a tots el propietaris d’elements privatius “ en certa manera aquí ja ens indica que, independentment sigui quina sigui la seva situació , el veí que no està al corrent de pagament podrà gaudir dels mateixos serveis com qualsevol altre propietari.


Actuant de manera incorrecta l’únic que es podria aconseguir és que al propietari que se li neguin els seus drets pugui prendre accions legals contra la Comunitat i tot acabés en un procés judicial on l’única perjudicada seria la Comunitat de Propietaris.


Què ha de fer la Comunitat? En aquest sentit , per exigir els seus drets dins el marc legal (art.553-47 C.C.C), l’únic recurs del que disposa és el procés monitori art. 812 LEC, previ acord en Junta, tal i com contempla l’art. 21.2 L.P.H) És a dir, acordar en una Junta de propietaris la reclamació del deute via judicial.


Un dels altres casos o situacions que podem trobar-nos dins la situació tractada podria ser quan la Comunitat entra dins de la falta de recursos econòmics per poder liquidar als seus proveïdors. Si no es paguen els rebuts lògicament no hi ha liquiditat. En aquets casos, per afrontar aquesta difícil situació, la Comunitat haurà de crear un fons inclòs en el pressupost anual pel valor dels rebuts impagats que hauran de fer front tots els propietaris.( 553-46 C.C.C “ DELS DEUTES CONTRETS PER RAÓ DE LA COMUNITAT EN RESPONEN ELS CRÈDITS I FONS COMUNS DEL PROPIETARIS I ELS ELEMENTS PRIVATIUS DE BENEFICI COMÚ ) 553-4 C.C.C “TOTS ELS PROPIETARIS SÓN TITULARS MANCOMUNATS , TANT DELS CRÈDITS CONSTITUÏTS A FAVOR DE LA COMUNITAT COM DELS DEUTES CONTRETS VÀLIDAMENT EN LA SEVA GESTIÓ”


D’aquesta manera la Comunitat podrà seguir amb normalitat i disposarà del funcionament de tots els serveis que tingui contractats a l’espera de que es regularitzin els deutes dels comuners morosos.


S’ha de tenir en compte que tot procés judicial no és d’efecte immediat, tot necessita el seu temps i les seves prèvies gestions.


DIPLOMAT EPU EN PROPIETAT HORITZONTAL


Adam Núñez Recasens


NÚÑEZIMMOBLES

27 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page