top of page

Convocar una reunió

Referències Legals: Capítol III del Títol V del llibre 5è del Codi Civil de Catalunya (CCC.); Llei 5/2015. “Regim Jurídic de la Propietat Horitzontal


El Codi Civil de Catalunya en el apartat 553-20.1 ens detalla que la Junta de propietaris s’ha de reunir una vegada l’any per aprovar els comptes i el pressupost i per elegir els càrrecs de la Junta.


En el apartat 553-20.2 ens diu que s’han de reunir quan ho consideri convenient el president o quan ho demani com a mínim una quarta part dels propietaris o els qui representin una quarta part de les quotes de participació.


Si es donés el cas de que existeix una passivitat del president per elegir una data per convocar la Junta General Ordinària, o una Extraordinària si fos el cas. Un propietari tindrà que reunir els quòrums mencionats i notificar al President la intenció d’aquesta majoria per convocar la Junta General aplicant en les convocatòries els requisits de l’article 553.21 del C.C.C. En cas de no obtenir resposta o tindre una negativa, el propietari promotor tindria que convocar-la i fer les notificacions a la resta de comuners amb els requisits oportuns que contempla el marc legal del 553.21 C.C.C.


”.

ADAM NÚÑEZ RECASENS.


DIPLOMAT EN E.P.U PROPIETAT HORITZONAL.


NÚÑEZIMMOBLES
18 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Alteración de la fachada por el local comercial

La jurisprudencia señala un criterio flexible para resolver la problemática sobre la alteración de la fachada por el local comercial, permitiendo dichas obras aunque debe ajustarse a los requisitos y

Comments


bottom of page